Специализиран медицински транспорт

Михов САМ ООД разполага със специализиран медицински транспорт - линейка.

Автомобилът - WV Transporter T5 2008г. - е оборудван с необходимите носилки и столове. При нужда, лекар или медицинско лице придружава болния / пострадалия. Организираме и качване/сваляне на нуждаещия се от леглото до леглото; от вкъщи до болничното заведение и обратно.

WV

Линейката е на разположение денонощно. Услугата се извършва в цялата страна и извън нея.

Подсигуряваме присъствие на медицински екип и линейка на спортни мероприятия, концерти и други събития.

ДЕНОНОЩНО 24/7 : 082 83 90 90